Ing. JIŘÍ SUROVEC, Ph.D.
AUTORIZOVANÝ STATIK A PROJEKTANT

Referenční projekty

Pozemní stavby

 • Rekreační centrum Bezručova, Chomutov (2010)
 • Rezidence Čakovice (2010)
 • Bytové domy Kralupy (2010)
 • Polyfunkční dům Komenského náměstí, Mladá Boleslav (2009)
 • 50 rodinných domů v systému YTONG (2009)
 • Hala CMK-STEEL Bílá Lhota (2006)
 • bytový dům 156 Willis St, Wellington, Nový Zéland (2005)
 • bytový dům na Ghuznee Street č. 62-64, Wellingtonu, Nový Zéland (2005)
 • Několik desítek individuálních rodinných domů
 • Několik půdních nástaveb
Detailní informace o projektech

Dopravní stavby

 • Projekt in-line dráhy, Praha 4 - Pankrác (2010)
 • Úpravy na vlečce cukrovaru Dobrovice (2009)
 • Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi (2008)
 • Vlečka TSUSHO Kolín Service Center (2004)
 • SPOLANA - kolej č. 30 (2002)
 • Několik vlečkových plánů
 • Několik železničních přejezdů
 • Několik novostaveb a rekonstrukcí zpevněných ploch
Detailní informace o projektech