Ing. JIŘÍ SUROVEC, Ph.D.
AUTORIZOVANÝ STATIK A PROJEKTANT

Statický posudek

Novostavby

Na základě studie architekta navrhneme optimalizovanou nosnou konstrukci, navrhneme prvky krovu, stropní konstrukci, řádné zavětrování a založení stavby. V průběhu statického výpočtu jsou jednotlivé prvky konzultovány jak s investorem, tak i s architektem, aby výsledek splňoval nejen estetické požadavky architekta, ale ani příliš nezatížil peněženku investora.

Základové konstrukce jsou navrhovány na podkladě inženýrsko geologického průzkumu. V případě, že není tento průzkum k dispozici, prohledáme archivní geologickou dokumentaci. Jsme vybaveni také k přímému určení parametrů základové půdy pomocí dynamického a statického penetrometru.

Rekonstrukce

Při rekonstrukcích je důležité mít dostatek podkladů, podle kterých je možné zodpovědně předpovídat další chování nosné konstrukce. Ideální je původní projektová dokumentace, podle které byl dům postaven.

V případě, že dokumentace stavby není k dispozici, provádíme stavební průzkum.