Ing. JIŘÍ SUROVEC, Ph.D.
AUTORIZOVANÝ STATIK A PROJEKTANT

Stavební průzkum

Kdy je stavební průzkum nutný?

Stavební průzkum je nezbytně nutný u přestaveb a rekonstrukcí, u kterých není dostupná původní projektová dokumentace. Statik, který stavební průzkum provádí, zjišťuje jakým způsobem je zatížení (nbapříklad zatížení sněhem nebo užitné zatížení) přenášeno do základů. Statik zjišťuje směr pnutí stropů, určuje, která stěna je nosná a která je jen vyzdívka.

Kvalitně provedený stavební průzkum je dostatečným podkladem pro další statický výpočet, který umožní splnit požadavky investora.

Co se měří?

V rámci stavebního průzkumu se zjišťuje například kvalita betonu, průměr a poloha betonářské výztuže, pevnosti zdiva a malty ale také například případné poruchy a podemletí základů a únosnost základové půdy.

Jednotlivá měření se vzhodnucují v souladu s ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

Kolik stavební průzkum stojí?

Cena za stavební průzkum je výrazně individuální, záleží na velikosti stavby a požadovaném rozsahu průzkumu. Obecně se cena za stavební průzkum u rodinného domu pohybuje okolo 8 000 Kč.